GUIDE: STEG FÖR STEG: SÅ GENOMFÖR NI EN BESTÅENDE FÖRÄNDRING

EN FÖRÄNDRING SOM HÅLLER ÖVER TID

Att genomföra en förändring som håller över tid är inte alltid det enklaste. Många gånger är det lätt att finna ambitionen och idéerna, men svårare att få med hela organisationen på tåget, så att förändringen kan genomföras och bli bestående.

I den här guiden hjälper vi dig som är VD att påbörja, genomföra och följa upp ett framgångsrikt förändringsarbete!

Guiden innehåller bland annat :
  • Varför du bör göra en nulägesanalys
  • Vikten av målsättning 
  • Fokus och aktiviteter
  • Hur du skapar optimala förutsättningar för förändring

Trevlig läsning!