GUIDE: VIKTIGA STEG FÖR ATT LYCKAS MED DIN AFFÄRSUTVECKLING!

TANKE, AFFÄRSIDÉ,
KONCEPTUTVECKLING OCH
KOMMERSIALISERING

Varje affärsidé, varje möjlighet är unik.

Ibland går det snabbt att gå från idé till kommersialisering. I andra fall är det svårt att hitta fram och det tar lång tid. Den viktigaste faktorn är företagets och entreprenörens starka vilja att få idén att bli verklighet.

Ladda ner guiden för att läsa mer om bland annat:
  • Marknaden, erbjudandet och verksamheten
  • 4 viktiga faser du måste tydliggöra
  • Att utvärdera volym och konkurrens