GUIDE: 6 faktorer som skapar Framgångsrika team

Vad är orsaken till att vissa grupper lyckas där andra inte gör det?

Varför är vissa avdelningar eller affärsområden framgångsrika medan andra är mindre lyckosamma? Det finns många management-skolor som försöker beskriva sin syn på hemligheten bakom det framgångsrika teamet. I den här guiden går vi igenom de viktigaste framgångsfaktorerna.

Guiden innehåller bland annat :
  • Hur uppgiften kan göras tydligare
  • Hur teamet kan samverka mot samma mål
  • Hur man maximerar individerna i teamet
  • Vilka spelregler som skapar framgång
  • Hur man ökar motivationen hos teammedlemmarna
  • Hur man mäter prestationer för att maximera resultatet

Trevlig läsning!