GUIDE: SÅ BLIR DU FRAMGÅNGSRIK I DIN ETABLERING PÅ NYA MARKNADER!

DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN

Svenska företag har goda möjligheter

Att ta sitt bolags produkt eller tjänst till länder utanför sin hemmamarknad är för många företag den enklaste vägen att nå tillväxt. Svenska företag har goda möjligheter till ökad tillväxt genom internationalisering.

Att börja sin internationella resa behöver inte vara krångligt och komplicerat. I denna guide ger vi dig några tips och saker du bör tänka på när du planerar att gå internationellt.

Ladda ner guiden för att läsa mer om:
  • Nulägesanalysen du inte får missa
  • Motiven
  • Tidsplanen